Bestuur

Een vereniging heeft een bestuur. Het bestuur wordt uit en door de leden gekozen, waarbij het bestuur de vereniging vertegenwoordigd (in en buiten rechte). Het bestuur van TAVV kent twee vormen, namelijk een algemeen bestuur (AB) en een dagelijks bestuur (DB). Laatst genoemde is vanzelfsprekend belast met de dagelijkse gang van zaken. Het dagelijkse bestuur bestaat uit de voorzitter, de secretaris en de penningmeester. Het algemeen bestuur wordt gevormd door alle bestuursleden (dus inclusief het dagelijks bestuur). Het bestuur heeft ten opzichte van de vergadering eigen rechten en plichten. Het bestuur is bij uitsluiting bevoegd om het dagelijkse beleid van de vereniging te bepalen. In beginsel zit het bestuur de algemene ledenvergadering (ALV) voor en bepaalt het bestuur de agenda van deze vergadering.

 
Voorzitter  
Verantwoordelijk voor:
Voorzitten van bestuursvergaderingen, lid van het dagelijks bestuur, personeelszaken en het vertegenwoordigen van de vereniging bij KNVB, en andere voetbalgerelateerde instanties.
Ruud Zonderop
Tel: 06-25022272
email: voorzitter@tavv.nl
    Verantwoordelijk voor:
Secretaris

Uitnodigen en verslaglegging van bestuurs-vergaderingen, lid van dagelijks bestuur, alle correspondentie namens het bestuur, contacten met de gemeente, onderhoud en diverse commissies
Petra van Helden
Tel: 06-30371236
email: secretaris@tavv.nl
  Penningmeester Verantwoordelijk voor:
Bart van den Helder De financiele administratie, betalingsverkeer, loonadiminstratie, jaarrekening en jaarverslag, aangiften en budgetbeheer
Tel: 06-22433365
email: penningmeester@tavv.nl
  Algemeen bestuurslid Verantwoordelijk voor:
  Namens het bestuur tevens lid van de barcommissie. Tevens aanspreekpunt voor de activiteitencommissie
Michael Touw
Tel: 06-15531319
email: 
  Algemeen bestuurslid Verantwoordelijk voor:
Michael van Vliet Bestuurslid overige senioren, wedstrijdsecretaris overige senioren
Tel: 06-55702377
 
  Algemeen bestuurslid Verantwoordelijk voor:
   
Chiel Scholte Namens het bestuur voorzitter van de technische commissie en lid van de sponsorcommissie. vice-voorzitter
Tel: 06 - 38019396
E-mail: technischecommissie@hotmail.com
 
De 10 eerstvolgende activiteiten:

Activiteiten-kalender:

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!