Cookie beleid TAVV

De website van TAVV is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

ALV

Algemene ledenvergadering
De voetbalvereniging TAVV wordt gevormd door haar leden. De leden betalen meestal contributie om de vereniging draaiend te houden. Leden hebben invloed op het beleid van de vereniging via de algemene ledenvergadering (ALV). Deze wordt doorgaans ten minste eenmaal per jaar gehouden, namelijk een maandag in september. Elk lid wordt daarvoor bij convocatie opgeroepen en is in de vergadering stemgerechtigd. Bij deze jaarlijkse ALV presenteert het bestuur de resultaten van de vereniging en eventuele nieuwe plannen. Ook legt het bestuur verantwoording af over het financieel gevoerde beleid en wordt het bestuur ter zake gedechargeerd na controle door de kascontrolecommissie.
Ook wordt een ALV gehouden bij een bestuurswisseling of een statutenwijziging. Het bestuur roept doorgaans de ledenvergadering bijeen, maar dat is ook mogelijk door een deel van de leden (tien procent, of een lager percentage als de statuten dat bepalen). Bij (zeer) grote verenigingen is het houden van een ALV onhandig of soms zelfs onmogelijk, omdat het aantal leden op de vergadering te groot zou worden. In zo'n geval voorzien de statuten meestal in een getrapte vertegenwoordiging: de leden kiezen uit hun midden vertegenwoordigers die tezamen het hoogste orgaan van de vereniging vormen. Zo'n vertegenwoordiging heet vaak de Ledenraad. Echter kent TAVV niet zo'n constructie.

Agenda
Het bestuur bepaalt over het algemeen de vergaderagenda en kan op deze wijzen de vergadering in grote mate sturen. Leden kunnen enkel onderwerpen naar voren brengen door een motie in te dienen of door het bestuur voorafgaand aan de vergadering schriftelijk te verzoeken om een onderwerp op de agenda te zetten. In de statuten of het huishoudelijk reglement kan bepaald worden dat een verzoek betreffende het opnemen van een agendapunt ingediend moet worden door een bepaald aantal leden.

Verdeling van bevoegdheid tussen bestuur en ALV
De ALV van TAVV vindt elk jaar plaats op een maandag in september. Een vaak gehoord adagium is dat de ALV het hoogste orgaan van de vereniging is, dit beginsel is echter achterhaald. Sinds het Aurora arrest van 19 februari 1960 wordt aangenomen dat de vergadering en het bestuur beide gelijkwaardige organen van een rechtspersoon zijn, die beide hun eigen bevoegdheid hebben. Het (dagelijks) bestuur is belast met het dagelijks beleid van de vereniging (en dit is dan ook voorbehouden aan het bestuur), de vergadering is enkel belast met besluiten aangaande het voortbestaan en de organisatie van de vereniging, zoals:
    • statutenwijzigingen;
    • benoemen en ontslag van bestuur;
    • wijzigen en aannemen van huishoudelijke reglementen;
    • toetreding en royement van leden, en;
    • goedkeuring van begrotingen en eindafrekeningen.
 
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!